Innebörden av fitness

Innebörden av fitness

Fitness (biologi) – grad av genetisk anpassning till en biologisk miljö och är ett inom evolutionsbiologin fundamentalt begrepp. Fitness (träning) – en tävlingsform med bodybuilding och gymnastik. Atletisk fitness – en sport, ursprungligen från Sverige. Fitness First Stadium – tidigare namn på hemmaarenan för AFC Bournemouth. Fysisk fitness – tillståndet att vara ”fit”: anpassad, lämplig, duglig, och en strävan efter dels styrka, balans, kompetens, dels attraktiv kropp och/eller hälsosam fysik.